Κατηγορίες

Ακουαρέλες Κύβος Van Gogh Talens

Ακουαρέλες Κύβος Van Gogh Talens
Κωδικός Προϊόντος: e-000018

Οι ακουαρέλες Van Gogh είναι υψηλής ποιότητας χρώματα, κατασκευασμένες από ποιοτικές πρώτες ύλες, με πολύ μεγάλη αντοχή στο φως. 
• Κατάλληλα για όλες τις τεχνικές, για χρήση από επαγγελματίες ή ερασιτέχνες.
• Διαλεγμένες λεπτόκοκκες χρωστικές. 
• Έντονα και εξαιρετικά διάφανα χρώματα. 
• Διαλύονται άψογα στο νερό.
• Όλα τα χρώματα είναι πολύ ανθεκτικά στο φως, ακόμα και όταν αραιώνονται σε μεγάλο βαθμό.

 
Αντοχή στο Φώς
+++ Εξαιρετική
++   Μεγάλη
+ Μέση
0 Μικρή


 

Λεπτομέρειες:
Τιμή:
Ποσότητα:
Chinese White 108 +++
Chinese White 108 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047795
1,70€
 
Opaque White 106 +++
Opaque White 106 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079418977
1,70€
 
Titanium Buff 291 +++
Titanium Buff 291 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419127
1,70€
 
Permanent Yellow Lemon 254 +++
Permanent Yellow Lemon 254 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047849
1,70€
 
Transparent Yellow Medium 272 +++
Transparent Yellow Medium 272 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419103
1,70€
 
Azo Yellow Light 268 +++
Azo Yellow Light 268 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047863
1,70€
 
Azo Yellow Medium 269 +++
Azo Yellow Medium 269 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047870
1,70€
 
Azo Yellow Deep 270 +++
Azo Yellow Deep 270 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047887
1,70€
 
Gamboge 238 +++
Gamboge 238 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047832
1,70€
 
Indian Yellow 244 ++
Indian Yellow 244 ++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419042
1,70€
 
Naples Yellow Red 224 +++
Naples Yellow Red 224 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047801
1,70€
 
Permanent Orange 266 +++
Permanent Orange 266 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047856
1,70€
 
Pyrrole Orange 278 +++
Pyrrole Orange 278 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419110
1,70€
 
Vermilion 311 +++
Vermilion 311 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047894
1,70€
 
Permanent Red Light 370 +++
Permanent Red Light 370 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047948
1,70€
 
Permanent Red Deep 371 +++
Permanent Red Deep 371 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047955
1,70€
 
Madder Lake Light 327 +++
Madder Lake Light 327 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047900
1,70€
 
Madder Lake Deep 331 +++
Madder Lake Deep 331 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047917
1,70€
 
Carmin 318 ++
Carmin 318 ++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419158
1,70€
 
Quinacridone Rose 366 +++
Quinacridone Rose 366 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047931
1,70€
 
Rose 357 ++
Rose 357 ++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419196
1,70€
 
Permanent Red Violet 567 +++
Permanent Red Violet 567 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079048068
1,70€
 
Permanent Blue Violet 568 +++
Permanent Blue Violet 568 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079048075
1,70€
 
Quinacridone Purple Red 592 +++
Quinacridone Purple Red 592 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419400
1,70€
 
Quinacridone Purple Blue 593 +++
Quinacridone Purple Blue 593 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419417
1,70€
 
Lavender 525 +++
Lavender 525 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419332
1,70€
 
Ultramarine Deep 506 +++
Ultramarine Deep 506 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079048013
1,70€
 
Cobalt Blue (Ultramarine) 512 +++
Cobalt Blue (Ultramarine) 512 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079048037
1,70€
 
Cerulean Blue (Phthalo) 535 +++
Cerulean Blue (Phthalo) 535 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079048051
1,70€
 
Phthalo Blue 570 +++
Phthalo Blue 570 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079048082
1,70€
 
Prussian Blue 508 +++
Prussian Blue 508 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079048020
1,70€
 
Indigo 533 +++
Indigo 533 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079048044
1,70€
 
Turquoise Blue 522 +++
Turquoise Blue 522 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419325
1,70€
 
Turquoise Green 661 +++
Turquoise Green 661 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419493
1,70€
 
Permanent Yellow Green 633 +++
Permanent Yellow Green 633 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079048129
1,70€
 
Hooker Green Light 644 +++
Hooker Green Light 644 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079048136
1,70€
 
Hooker Green Deep 645 +++
Hooker Green Deep 645 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079048143
1,70€
 
Permanent Green 662 +++
Permanent Green 662 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079048150
1,70€
 
Viridian 616 +++
Viridian 616 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079048099
1,70€
 
Phthalo Green 675 +++
Phthalo Green 675 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079048167
1,70€
 
Sap Green 623 +++
Sap Green 623 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079048112
1,70€
 
Olive Green 620 +++
Olive Green 620 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079048105
1,70€
 
Azomethine Green Yellow 296 +++
Azomethine Green Yellow 296 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419134
1,70€
 
Yellow Ochre 227 +++
Yellow Ochre 227 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047818
1,70€
 
Raw Sienna 234 +++
Raw Sienna 234 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047825
1,70€
 
Raw Umber 408 +++
Raw Umber 408 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047979
1,70€
 
Burnt Sienna 411 +++
Burnt Sienna 411 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047993
1,70€
 
Light Oxide Red 339 +++
Light Oxide Red 339 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047924
1,70€
 
Burnt Umber 409 +++
Burnt Umber 409 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047986
1,70€
 
Sepia 416 +++
Sepia 416 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079048006
1,70€
 
Vandyke Brown 403 +++
Vandyke Brown 403 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047962
1,70€
 
Payne`s Grey 708 +++
Payne`s Grey 708 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079048181
1,70€
 
Davy`s Grey 748 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419561
1,70€
 
Neutral Tint 715 +++
Neutral Tint 715 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419547
1,70€
 
Oxide Black 735 +++
Oxide Black 735 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419554
1,70€
 
Ivory Black 701 +++
Ivory Black 701 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079048174
1,70€
 
Dusk Yellow 230 +++
Dusk Yellow 230 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419011
1,70€
 
Dusk Pink 373 ++
Dusk Pink 373 ++
Κωδικός Προϊόντος: 87120
1,70€
 
Dusk Violet 560 +++
Dusk Violet 560 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419363
1,70€
 
Dusk Green 630 +++
Dusk Green 630 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419455
1,70€
 
Silver 800 +++
Silver 800 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419578
2,18€
 
Light Gold 802 +++
Light Gold 802 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419585
2,18€
 
Deep Gold 803 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419592
2,18€
 
Bronze 811 +++
Bronze 811 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419615
2,18€
 
Copper 805 +++
Copper 805 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419608
2,18€
 
Graphite 840 +++
Graphite 840 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419622
2,18€
 
Interference Yellow 844 +++
Interference Yellow 844 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419646
2,18€
 
Interference White 843 +++
Interference White 843 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419639
2,18€
 
Interference Red 845 +++
Interference Red 845 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419653
2,18€
 
Interference Blue 846 +++
Interference Blue 846 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419660
2,18€
 
Interference Violet 847 +++
Interference Violet 847 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419677
2,18€
 
Interference Green 848 +++
Interference Green 848 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419684
2,18€
 
 • Revolut

  Μας το ζητήσατε και το υλοποιήσαμε! Μπορείτε πλέον να σημειώνετε "Revolut" στα σχόλια της παραγγελίας σας, και θα σας αποστέλλουμε σύνδεσμο πληρωμής.  

  Περισσότερα...

 • Θέρμη - Τριάδι - Ν. Ρύσιο

  Αποκλειστικά για τις περιοχές Θέρμη-Τριάδι-Νέο Ρύσιο, ασυναγώνιστη προσφορά για παραγγελίες από 30 € και πάνω, με δωρεάν αποστολή την επόμενη εργάσιμη ημέρα!

  Περισσότερα...

 • Αποστολή μόνο με 2€ !!

  Art Maniacs ALERT !! 2€ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ, ΜΟΝΟ στο ART-SHOP.GR!!   Φίλοι και φίλες, επιλέγοντας Τραπεζική Κατάθεση (ή Revolut) στις αγορές σας, σας στέλνουμε την παραγγελία σας ΜΟΝΟ Με 2€ ΑΝΕΞΑ

  Περισσότερα...

 • Δέμα σε 24ωρο! (Θεσ/νίκη)*

  *Δωρεάν και ΤΑΧΥΤΑΤΑ μεταφορικά για στη Θεσσαλονίκη, αλλά και τα φθηνότερα μεταφορικά courier για την υπόλοιπη Ελλάδα! ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕΣΑ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ (σε εργάσιμες ημέρες) και ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ /

  Περισσότερα...

 • Ωράριο εξυπηρέτησης

  Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Το ωράριο εξυπηρέτησης του τηλεφωνικού κέντρου, αλλά και οι ώρες παραλαβής παραγγελιών από τον χώρο μας είναι: Δευτέρα με Παρασκευή        9

  Περισσότερα...

 • news 1
 • news 1
 • news 1
 • news 1
 • news 1
 • Pebeo
 • Da Vinci
 • Cretacolor
 • Cernit
 • Clairefontaine
 • Talens
 • Kuretake
 • Fabriano
 • Revolt Airbrushes
Art-Shop © 2024